IWSC REWARD – VINCENT GOLD

สินค้า Vincent Gold Brandy VSOP ได้รับรางวัลจาก IWSC หรือ International Wine and Spirit Competition จากประเทศอังกฤษ
IWSC เป็นการประกวดกลุ่มสินค้า แอลกอฮอล์และสามารถการันตีสินค้าว่ามีคุณภาพ ซึ่งการแข่งขันนี้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จากการให้คะแนน โดยคณะกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในสายงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ โดยสินค้า Vincent Gold Brandy VSOP ของเราได้รับเหรียญรางวัลประเภททองแดง (bronze) เพื่อให้เป็นการรับรองและยืนยันให้กับ ผู้บริโภคของเรา ได้สัมผัสบรั่นดีแท้ ที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ โดยกรรมการของทาง IWSC ให้นิยามของสินค้าเราว่า
“Pleasant grapey aroma: sweet palate with enjoyable favours. Smooth inish.” หรือก็คือ ตัวสินค้าของเรามี
“กลิ่นหอมอ่อนๆ ขององุ่น รสชาติหวานละมุนลิ้น และรสชาติตกค้างหลังการดื่มที่นุ่มละมุน”